Välj en sida

Har du funderat på att skaffa dig en ny hemsida men ställer dig frågan “vad kostar en hemsida?”? Då har du kommit rätt. Vi går igenom vad du ska tänka på och vad sidor burkar kosta.

En simpel hemsida brukar oftast kosta mellan 8000 kr till 15000 beroende på vem som gör den och vad du vill ha. Ofta tillkommer det någon typ av månadskostnad utöver startkostnaden

Vad kostar en hemsida som är mycket simpel?

En vad en hemsida som är mycket simpel är en deifinitionsfråga. Vi på Sino Media anser att en mycket simpel hemsida är en sida där nästan all information är samlad på startsidan och kanske enbart har en eller två undersidor, t.ex kontakt och om oss.

Räkna med att få betala runt 8000 kr för en mycket simpel hemsida med kanske en till två undersidor. En månadskostnad på runt 500 kr är inte ovanligt.

Vad är priset på en mellanstor hemsida?

Ett litet till medelstort företag brukar oftast inte nöja sig med endast en undersida. Här krävs det nog även några extra undersidor med exempelvis tjänster.

En hemsida för ett litet till medelstort företag brukar kosta runt 10 000 kr. Detta på grund av ett antal extra undersidor som inte de simplaste sidorna har. 

Hur är det med avancerade funktioner?

På denna punkt kan det börja dra iväg. En hemsida med avancerade funktioner kan innebära egentligen vad som helst. Vill du starta en stor webbshop med betalfunktioner? Vill du starta upp en social media? Listan på avancerade funktioner kan göras lång och därför är det svårt att säga vad en sida inom denna kategori kan kosta.

Generellt sett kan man säga att sidan i alla fall kommer att kosta från 30 000 kr och uppåt. I vissa fall kanske det landar på 35 000 kr medans andra gånger över 100 000 kr. 

Hör gärna av dig!

Oavsett vad det rör kan du alltid höra av dig till oss. Vi tar inte betalt för frågor eller lite råd.

Noah Öberg

noah.oberg@sinomedia.se

070-554 47 37

Simon Rickardsson

simon.rickardsson@sinomedia.se

073-086 75 16

Hampus Eriksson

hampus.eriksson@bufferleaf.se 

070-305 15 87

Övrig information om Webbdesign och “Vad kostar en hemsida”

Nedan har vi en liten FAQ om webbdesign och “vad kostar en hemsida” samt även lite runt omkring.

 

Vad är webbdesign?

Följande är Wikipedias definition på Webbdesign

Webbdesign avser hantverket att ge en webbplats en grundläggande grafisk design som oftast styrs av märkspråk. Till det hör att bestämma storlekar på och placering av ytor, typografi, färgskalor, manér eller stil för bilder, ikoner, logotyper och andra grafiska element.

“Webbdesign” består ofta av flera steg, alla dessa steg är en viktig del av processen att skapa en användarvänlig webbplats.

  • I ett första steg sker kravfångst och behovsanalys bland projektets potentiella användare och andra intressenter, exempelvis genom att kartlägga verksamhetsprocesser och arbetsrutiner, och föreslå nya och ändrade processer
  • En grafisk formgivare eller art director skapar skisser och prototyper (mock-ups och storyboards) som utgör beskrivningar av sidornas tänkta struktur, utseende (grafisk design/layout) och interaktivitet enligt ovan, ofta med hjälp av något rit- eller illustrationsprogram.
  • Formgivarens skisser och idéer implementeras med HTML-kod och stilmallar, och olika färdiga skript väljs. Detta kan göras med verktyg såsom webbeditorer, eller direkt i det innehållshanteringssystem som webbplatsen använder.
  • Regelbundet, efter att mockups såväl om betaversioner har levererats, utförs användbarhetstester för att säkerställa användbarhet och god user experience (Ux)
  • Webbutvecklare och andra systemutvecklare designar och implementerar databaser (relationsdatabaser såväl som dokumentdatabaser av typen NoSQL för att lagra strukturerade data, exempelvis stora sökbara tabeller) samt nya klientsidesprogram (Javascript-kod) såväl som server-sides-program (ofta i programspråken PHPJava och node-js och olika IT-ramverk ) med hjälp av en utvecklingsmiljö. Webbutveckling kan ofta innefatta att designa en webb service, idag ofta i form av ett restful interface, det vill säga en webbplats avsedd för att ge objektorienterad och säker databasaccess till maskiner (exempelvis till mobila appar, till internet-of-things-enheter och till andra webbplatser) som i sin tur kan vara avsedda att användas av människor.
Vad är sökmotoroptimering?

Nedan är Wikipedias definition på sökmotoroptimering.

Sökmotoroptimering, från engelskans Search Engine Optimization eller förkortat SEO, är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer. Eftersom rangordningen av webbsidor sker automatiskt genom algoritmer kan man försöka att till webbplatsägarens fördel optimera den bedömning av en webbsida som sökmotorerna gör genom att genomföra ändringar i de faktorer som algoritmerna tar hänsyn till.

Vad är wordpress?

Nedan är Wikipedias definition av WordPress.

WordPress, normalt versaliserat WordPress, är ett blogg– och innehållshanteringssystem (CMS) skrivet i PHP och som använder databasen MySQL för datalagringen. Det distribueras under en GNU General public-licens (GPL) och kan laddas ner och användas kostnadsfritt. Det är ett av de populäraste publiceringssystemen på marknaden och finns på tusentals bloggar och webbplatser.

WordPress har under åren utvecklats från ett bloggsystem till att även kunna hantera hela webbplatser likt ett mer avancerat CMS-system. Eftersom innehållet på alla sidor blir tillgängligt via en inloggningssida behöver man inte någon FTP-klient för att kunna redigera och uppdatera sina sidor på webbplatsen.

WordPress går även att anpassa fritt med hjälp av olika tillägg (plugins) och teman. I augusti 2018 fanns över 56 000 tillägg.[2] Ett stort antal teman är tillgängliga på WordPress webbplats, som utvecklats av dess användare.